Apklausos tikslas – žinoti, įvertinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę Šiaulių apskrities policijoje.
Iš anksto dėkojame už dalyvavimą apklausoje.
Apklausa yra anoniminė, joje nėra Jus identifikuojančios informacijos.

Policijos padalinys,suteikęs paslaugą:
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariato

Migracijos skyrius
Personalo skyrius
Finansų skyrius
Valdymo organizavimo skyrius
Komunikacijos grupė
Vidaus tyrimų poskyris
Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba
Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba
Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba
Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba
Kelių policijos biuras
Viešosios tvarkos biuras
Prevencijos poskyris
Licencijavimo poskyris
Patrulių rinktinė
Operatyvaus valdymo skyrius, poskyris, grupė (budėtojų dalis)
Kita valdyba, biuras, skyrius, poskyris ar grupė
Joniškio rajono policijos komisariatas
Pakruojo rajono policijos komisariatas
Radviliškio rajono policijos komisariatas
Raseinių rajono policijos komisariatas
Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas
Centro policijos nuovada
Pietinė policijos nuovada
Kaimiškoji policijos nuovada
Kuršėnų policijos nuovada


Apsilankiau dėl :
Dokumentų tvarkymo (asmens dokumento, leidimo, pažymos, licencijos ar kito dokumento išdavimo, pratęsimo, panaikinimo, pakeitimo)
Informacijos gavimo
Skundo, pareiškimo pateikimo ar nagrinėjimo
Gavęs(us) kvietimą, šaukimą
Kitų priežasčių


Kaip Jūs buvote aptarnautas (Jums rūpima problema išspręsta)?:

Paslauga buvo suteikta iš karto
Paslauga buvo suteikta per 5-30 minučių arba suprantamai buvo nurodyta per kiek laiko gausiu paslaugą
Paslauga buvo suteikta ilgiau nei per 30 minučių
Paslaugos nesuteikė, bet mandagiai ir korektiškai paaiškino, kodėl paslauga negali būti suteikta ir nurodė įstaigą, kuri man gali suteikti reikalingą paslaugą
Paslaugos nesuteikė ir nenurodė įstaigos, kuri man galėtų suteikti reikalingą paslaugą


Ar Jums pakanka informacijos apie atskirų Šiaulių apskrities policijos padalinių teikiamas paslaugas?

Taip
Ne


Kaip Jūs vertinate darbuotojo, suteikusio paslaugą, darbą?

Labai gerai
Gerai
Blogai
Labai blogai


Ar, Jūsų manymu, Šiaulių apskrities policijos padalinių ir jų vadovų priėmimo laikas yra patogus?

Taip
Ne


Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių Jūs kreipėtės į Šiaulių apskrities policiją, siekdami gauti paslaugą?

Vieną kartą
2-5 kartus
Daugiau nei 5 kartus


Jūsų pasiūlymai kaip tobulinti gyventojų aptarnavimą ir paslaugų teikimą

Koks kodas yra paveikslėlyje?: