POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS LANKĖSI KELMĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATE

       Policijoje nuolat vyksta permainos, vykdomos reformos. Visos jos orientuotos į policijai keliamų uždavinių ir funkcijų vykdymą, gyventojų saugumo užtikrinimą. Viena iš paskutiniųjų - 2012 m. balandžio 1 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės ir Akmenės rajonų policijos komisariatai tampa Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūriniais padaliniais.

    Aptarti pasikeitimus ir būsimo darbo gaires, kovo 22 d. Kelmės policijos komisariate lankėsi ir susitiko su darbuotojais Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas su pavaduotoju Vincu Urbonavičiumi ir Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas su pavaduotoju Vaclovu Akavickiu.

      Susitikimo metu generalinis komisaras S. Skvernelis supažindino darbuotojus su vykdomų pertvarkų tikslais, numatomais struktūriniais pakeitimais dėl apskričių padalinių perskirstymo. Pertvarkos vykdomos siekiant, kad prokuratūros, teismai ir policijos komisariatai dirbtų pagal tą patį teritorinį priklausomumą ir pavaldumą.

     Generalinis komisaras informavo, kad yra parengti ir svarstomi  policijos veiklos įstatymo, vidaus tarnybos statuto pakeitimai bei ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys policijos pareigūnų veiklą, užtikrinantys policijos pareigūnų socialines garantijas. Generalinis komisaras kalbėjo apie naujai įsteigtos Imuniteto valdybos padalinių veiklos tikslus ir uždavinius, pareigūnams keliamus reikalavimus darbo ir drausmės klausimais.

    Susirinkusieji pateikė generaliniam komisarui klausimus dėl policijos veiklos, socialinių garantijų užtikrinimo.

     Baigdamas S. Skvernelis palinkėjo malonaus ir gero darbo bei deramo pareigūnams  elgesio.

     Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas E. Lapinskas sakė, kad Kelmės r. PK pareigūnai sugebėjo dirbti gerai ir jų veiklos rezultatais buvo patenkinti Šiaulių apskrities policijos komisariato vadovai. Pareigūnai tinkamai įgyvendino policijai keliamus uždavinius, sklandus bendradarbiavimas vyko ir visuomeninėje veikloje. E. Lapinskas Kelmės rajono policijos darbuotojams palinkėjo optimizmo, geros tolimesnės veiklos Telšių apskrityje, o Kelmės r. PK vadovui D. Popovui įteikė angelo skulptūrą - stiprybės ir sėkmės ženklą.

     Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas A. Motuzas sakė, kad policija yra išgyvenusi ne vieną reorganizaciją, tačiau pagrindinai policijai keliami reikalavimai beveik nesikeičia, tai tik sustiprina ir vienija policijos bendruomenę.

     Kelmės r. PK vadovas D. Popovas padėkojo visiems svečiams už suteiktą galimybę susitikti su vadovybe, suteiktą informaciją, sakė, kad žmogaus siekiamybė yra dirbti ne tik gerai, bet jei galima, dar geriau.

Untitled
Untitled4
DSC02534

Apklausos

Iš kur sužinote apie policijos veiklą? :

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372