Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato partneriai

LIETUVOS CARITAS IR ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO IR KONSULTAVIMO TARNYBA

             

Lietuvos Caritas teikia krizinę pagalbą prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms, taiko psichosocialinę reabilitaciją (pastogę, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, juristo konsultacijas, darbinės kvalifikacijos įgijimą), siūlo joms, baigusioms programą, palaikomąją tarnybą.

Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba konsultuoja prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukas, ugdo jų pasitikėjimą savimi, pozityvų savęs vertinimą, skatina iniciatyvą priimti sprendimus dėl darbo paieškos, profesinės kvalifikacijos įgijimo, koreguoja asmenines psichologines jų nuostatas, suteikia informaciją apie profesinės kvalifikacijos įgijimo galimybes darbo rinkoje, skatina motyvaciją mokytis, įgyti profesiją, integruotis/reintegruotis į darbo biržą.

Šiaulių apskrities policija, nustačiusi prostitucijos ir prekybos moterimis aukas, informuoja jas apie Lietuvos Carito Šiaulių skyriaus bei Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos veiklą ir jų teikiamas paslaugas.

Lietuvos Carito Šiaulių skyrių rasite Šiaulių vyskupijoje, Šiauliuose, Kražių g. 15, telefonas 8 653 74459.


 

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA

MOTERŲ VEIKLOS INOVACIJŲ CENTRAS

 


 

Bendradarbiaujama, sprendžiant šeimyninio smurto problemas, teikiant pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims, rengiant bei įgyvendinant bendras prevencines priemones.

 

Moterų veiklos inovacijų centras, Aušros alėja 64, Šiauliai, telefonas 8-41 52 02 39

 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

Bendradarbiavimo tikslas - diegti policijos veikloje sociologijos, psichologijos, edukologijos ir vadybos mokslų naujausius pasiekimus bei technologijas, plėtoti visuomeniškai naudingus partnerystės ryšius tarp mokslo ir teisėsaugos institucijų. Šiaulių universitetas teikia policijai taikomųjų tyrimų, ekspertines ir edukologines-psichologines paslaugas socialinių mokslų kompetencijos ribose.

Šiaulių apskrities policija sudaro sąlygas tyrimams, ekspertizėms, mokymams, studentų socialinio pedagogo praktikai ir korekciniam darbui atlikti.

Šiaulių universitetas, Šiauliai, Višinskio g. 25, telefonas (8~41) 59 58 00.

 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRAS

Bendradarbiaujame, organizuodami saugaus eismo renginius mieste, kartu rengiame akcijas ir konkursus - „Žalia gatvė“, „Saugus ratas“, „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“.

Jaunųjų technikų stotis, Šiauliai, Gumbinės g. 18, telefonas (8~41) 52 39 65.


VĮ „ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI“

 

Bendradarbiaujama rengiant saugaus eismo priežiūros priemones, organizuojamos bendros prevencinės priemonės, susitikimai su kelių eismo dalyviais. Kasmet kartu rengiamas Saugaus eismo dienos ir Žuvusiųjų keliuose paminėjimas, Policijos dienos ir miesto švenčių, esančių Šiaulių apskrityje minėjimas.

Institucijos viena kitai teikia pagalbą organizuojant personalo mokymus, keičiasi mokomąją bei metodine medžiaga. 

VĮ „Šiaulių regiono keliai“, Tilžės g. 86, Šiauliai, telefonas (8-41) 52 35 75.

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

 

Bendradarbiaujama organizuojant ir įgyvendinant bendras aplinkos apsaugos procesų kontrolės priemones, bendras prevencines priemones.

Institucijos viena kitai teikia pagalbą organizuojant personalo mokymus ir kitus renginius, teikia informaciją apie žinomai daromas ar padarytas nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, keičiasi mokomąja bei metodine medžiaga.

Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, M.K.Čiurlionio g. 3, Šiauliai, telefonas 8-41 52 41 43.

 

 

LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS ŠIAULIŲ SKYRIUS

 

 

Sutarties objektas yra LTD Šiaulių skyriaus ir Šiaulių aps. VPK bendradarbiavimas plėtojant teisinį švietimą Šiaulių regione, populiarinant abipusės veiklos rezultatus.

Bendradarbiaujama organizuojant renginius (seminarus, konferencijas, diskusijas ir kt.) teisinio švietimo klausimais.

Lietuvos Teisininkų draugijos Šiaulių skyrius, Tilžės g. 22, Šiauliai, telefonas 8-41 52 51 00.


 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIUS

UAB „SAULĖS VALDA“

 

Susitarimo tikslas – bendradarbiauti, kuriant harmoningą ir saugią aplinką, ugdant bendruomeniškumą ir atsakingumą visuomenėje, vykdant bendras nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos priemones.

Bendradarbiaujančios pusės keičiasi informacija apie UAB „Saulės valda“ administruojamuose namuose egzistuojančias saugumo problemas, organizuojami bendri policijos, daugiabučių namų administratoriaus darbuotojų ir gyventojų susitikimai, skatinant juos aktyviai dalyvauti kuriant saugią gyvenamąją aplinką ir burtis į saugios kaimynystės grupes.

UAB „Saulės valda“, Žemaitės g. 20, Šiauliai, telefonas 8-41 55 20 04.

 

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJA

 

Šalys tarpusavyje bendradarbiauja teikdamos konsultavimo paslaugas, rengdamos bendrus nusikalstamumo prevencijos projektus, keisdamosi informacija, stiprindamos vietos valdžios, bendruomenių ir policijos partnerystę bei aktyvindamos bendruomenių judėjimo veiklą gyventojų saugumo ir nusikalstamumo prevencijos srityje, vykdo prevencinę programą „Saugią aplinką kurkime kartu“.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, K.Donelaičio g. 2, Kaunas (seniūnų asociacijos viceprezidentas,  Bubių seniūnas Vytautas Slabys, Šilojų g. 1, Bubiai, telefonas 3887502).

 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Lietuvos Šaulių sąjungos Šiaulių apskrities generolo P.Plekavičiaus šaulių 6-oji rinktinė ir Šiaulių apskrities policija bendradarbiauja viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, kultūros, sporto ir švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo srityse.

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-oji rinktinė, J.Basanavičiaus g. 94, Šiauliai, telefonas 8 656 07 940.

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA

MOTERŲ VEIKLOS INOVACIJŲ CENTRAS

Apklausos

Iš kur sužinote apie policijos veiklą? :

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372