Informacija apie padalinius

   Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Šiaulių apskrities teritorijoje.

   Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

Aptarnavimo skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

Finansų skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

Personalo skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

Informatikos ir  ryšių skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

Valdymo organizavimo skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

Vidaus tyrimų poskyrio pagrindiniai uždaviniai:

Apklausos

Iš kur sužinote apie policijos veiklą? :

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372