Radviliškio rajono policijos komisariatas

Apie mus

      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas yra struktūrinis Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinys, įgyvendinantis policijos uždavinius Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.
      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato aptarnaujama teritorija yra centrinės Lietuvos šiaurėje, kurią sudaro Radviliškio, Šeduvos miestai ir 13 seniūnijų (Radviliškio miesto, Radviliškio, Šeduvos miesto, Šeduvos, Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šaukoto, Šiaulėnų, Tyrulių).   
        Teritorijos plotas 163,5 tūkstančiai ha., kuriame gyvena 47 tūkstančiai gyventojų.              
       Komisariato struktūrą sudaro: kriminalinės policijos, viešosios policijos, administravimo padaliniai.
      Kriminalinės policijos padaliniai vykdo nusikalstamų veikų tyrimą, asmenų įtariamų padarius nusikaltimą, taip pat dingusių be žinios asmenų paiešką, ruošia ir įgyvendina įvairius operatyvinius planus bei kitas jiems priskirtas funkcijas. Tuo tarpu viešosios policijos padaliniai užtikrina viešąją tvarką, vykdo specialiąsias operacijas, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, užtikrina eismo saugumą, organizuoja ir vykdo sulaikytų ir suimtų asmenų konvojavimą, vykdo įmonių, įstaigų, organizacijų turto apsaugą, teikia pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų.
     Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnams padeda policijos rėmėjai bei šauliai, kurie talkina policijos komisariato pareigūnams, palaikant viešąją tvarką ir užtikrinant žmonių saugumą. Jie aktyviai dalyvauja viešosios tvarkos palaikyme masinių renginių metu.
      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato misija - užtikrinti saugią aplinką, saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, kartu su kitomis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis įgyvendinti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleisti bei ištirti padarytas nusikalstamas veikas, prižiūrėti saugų eismą bei teikti kitą neatidėliotiną pagalbą asmenims.

Struktūra ir kontaktai

  • Struktūra

                        


                                              Adresas: Gedimino g. 36, LT-82174, Radviliškis
Pasitikėjimo telefonas:  (8 422) 69 111
Telefonas: (8 422) 48 512
Faks. (8 422) 48 524

  • Viršininkas

    Saulius Baltakis, gimė 1983 m. gegužės 5 d., Šiauliuose. Yra įgijęs aukštąjį teisinį išsilavinimą.
    Vidaus tarnybos sistemoje tarnauti pradėjo 2004 m. Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Patrulių rinktinės antrosios kuopos 2-ojo būrio patruliu. Nuo 2008 m. kovo 3 d. paskirtas į Šiaulių rajono policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių būrio specialisto pareigas. Nuo 2008 m. spalio 1 d. perkeltas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių būrio specialisto pareigas. Nuo 2010 m. vasario 1 d. paskirtas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių būrio vado pareigas. Nuo 2010 m. gegužės 24 d. paskirtas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Šiaulių rajono Patrulių būrio vado pareigas. Nuo 2012 m. gegužės 2 d. paskirtas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Kelių patrulių kuopos 2-ojo būrio vado pareigas. Nuo 2012-07-10 paskirtas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Kelių patrulių kuopos vado pareigas.
     Nuo 2014 m. gegužės 14 d. eina Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato viršininko pareigas.
      Per tarnybos laikotarpį komisaras inspektorius Saulius Baltakis 6 kartus skatintas, apdovanotas 3-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, padėkomis, vardine dovana.   

  • Kontaktai
Eil. Nr.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kab. Nr.
Telefono nr.
Elektroninio pašto adresas
 1.
Viršininkas
Saulius Baltakis
207
8422 48 510
saulius.baltakis@policija.lt
 
 VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS KELIŲ POLICIJOS GRUPĖS     
1.
Vyresnysis specialistas
Rolandas Baravykas
203
8 422 48 548
2.
Specialistė
Eglė Rastenytė
 
202
 8 422 48 582
egle.rastenyte@policija.lt
3.
Vyriausioji patrulė
Judita Lukošiūtė
202
8 422 48 525
judita.lukosiute@policija.lt
4.
Specialistė
Renata Keciorytė
201
8 422 48 518
renata.kecioryte@policija.lt
VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS PATRULIŲ BŪRIO
1.
Vadas
Rasa Zviagina
107
8 422 48 513
rasa.zviagina@policija.lt
2.
Specialistas
Evaldas Beklešovas
106
 8 422 48 513
evaldas.beklesovas@policija.lt
KRIMINALINĖS POLICIJOS SKYRIAUS
1.
Viršininkas
Saulius Malatokas
205
8 422 48 530
saulius.malatokas@policija.lt
2.
Vyriausiasis tyrėjas
Eugenijus Janušauskas
306
8 422 48 521
eugenijus.janusauskas@policija.lt

 

Pirma teritorija: Radviliškio miestas ir Radviliškio seniūnija. 

Vardas, pavardė: Gediminas Armonas
Pareigos: pirmosios teritorijos vyresnysis
Tel.: (8 422) 48 531
Mob. tel.: 8 645 28 931
El. paštas: gediminas.armonas@policija.lt
Kabineto Nr.: 408

 

 

 

 


Teritoriją aptarnauja:


Vardas, pavardė: Justinas Žiaunys
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 533
Mob. tel.: 8 645 26 297
El. paštas: justinas.ziaunys@policija.lt
Kabineto Nr.: 412


Vardas, pavardė: Marius Alčauskis
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 545
Mob. tel.: 8 646 85 010
El. paštas: marius.alcauskis@policija.lt
Kabineto Nr.: 410


Vardas, pavardė: Jolanta Tenzagolskienė
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 519
Mob. tel.: 8 655 28 934
El. paštas: jolanta.tenzagolskiene@policija.lt
Kabineto Nr.: 413


Vardas, pavardė: Vaidotas Banevičius
Pareigos: vyresnysis tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.:
El. paštas: vaidotas.banevicius@policija.lt
Kabineto Nr.: 310


Vardas, pavardė: Mindaugas Gaižauskas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.:
El. paštas: mindaugas.gaizauskas@policija.lt
Kabineto Nr.: 310


Vardas, pavardė: Rimantas Benaitis
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.:
El. paštas: rimantas.benaitis@policija.lt
Kabineto Nr.: 307


Vardas, pavardė: Ilona Sernovienė 
Pareigos: vyresnioji tyrėja
Tel.: (8 422) 48 532
Mob. tel.: 8 655 28 938
El. paštas: ilona.sernoviene@policija.lt
Kabineto Nr.: 411
Antra teritorija: Šeduvos, Aukštelkų, Pakalniškių, Sidabravo ir Tyrulių seniūnijos.

 
Vardas, pavardė: Eugenijus Janušauskas
Pareigos: antrosios teritorijos vyresnysis
Tel.: (8 422) 48 521
Mob. tel.:
El. paštas: eugenijus.janusauskas@policija.lt
Kabineto Nr.: 306

 

Teritoriją aptarnauja:

Vardas, pavardė: Darius Zarauskas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 517
Mob. tel.: 8 655 28 936
El. paštas: darius.zarauskas@policija.lt
Kabineto Nr.: 407 

 

Vardas, pavardė: Marius Kondrotas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 56 102
Mob. tel.: 8 655 28 933
El. paštas: marius.kondrotas@policija.lt
Šeduva, Kėdainių g. 6
 
 
Vardas, pavardė: Inga Žekienė
Pareigos: tyrėja
Tel.: (8 422) 48 539
Mob. tel.:
El. paštas: inga.zekiene@policija.lt
Kabineto Nr.: 409
 

Vardas, pavardė: Egidijus Sidaugas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 526
Mob. tel.:
El. paštas: egidijus.sidaugas@policija.lt
Kabineto Nr.: 308

 

Vardas, pavardė: Jolanta Paugaitė 
Pareigos: tyrėja
Tel.: (8 422) 56 102
Mob. tel.:
El. paštas: jolanta.paugaite@policija.lt
Kabineto Nr.: 409


 

Trečia teritorija: Baisogalos, Grinkiškio, Skėmių, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos.

 

Vardas, pavardė: Žydrūnas Giedraitis
Pareigos: trečiosios teritorijos vyresnysis
Tel.: (8 422) 48522
 


Teritoriją aptarnauja:


Vardas, pavardė: Renatas Zdanavičius
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 65 492
Mob. tel.: 8 655 28 927
El. paštas: renatas.zdanavicius@policija.lt
Baisogala, Grinkiškio g. 9.
 
Vardas, pavardė: Rimantas Nainys
Pareigos: vyriausiasis tyrėjas
Tel.:  (8 422) 65 492
Mob. tel.: 8 655 28 926
El. paštas: rimantas.nainys@policija.lt
Baisogala, Grinkiškio g. 9.
 
 
Vardas, pavardė: Raimondas Senulis
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.: 8 655 28 923
El. paštas: raimondas.senulis@policija.lt
Kabineto Nr.: 309
 

Vardas, pavardė: Meilutė Kubilienė
Pareigos: vyresnioji tyrėja
Tel.: (8 422) 49 686
Mob. tel.: 8 655 28 930
El. paštas: meilute.kubiliene@policija.lt
Šiaulėnai, Buračo g. 1


Bendruomenės pareigūnas

        
          Bendruomenės pareigūnas – policijos komisariato prevencijos padalinio pareigūnas, kuris savo veikla (susitikimuose su prižiūrimos teritorijos gyventojais, nevyriausybinių ir privačių organizacijų atstovais) siekia įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į viešosios tvarkos saugojimo ir savo gyvenamosios, darbo ar kitokios buvimo aplinkos saugumo stiprinimo veiklą ir atlieka kitus nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrajai, individualiajai ir situacijų prevencijai priskiriamus aktyvius veiksmus.
         Bendruomenės pareigūnai prižiūrimoje teritorijoje formuoja saugią aplinką, populiarina policijos pareigūno profesiją ir siekia didinti jos prestižą, skatina gyventojus tapti policijos rėmėjais, burtis į saugios kaimynystės grupes, vykdo kitas, su baudimu ar sankcijų taikymu, nesusijusias funkcijas.

 

Radviliškio r. PK bendruomenės pareigūnai

 

 

Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
AIVARAS KARDAŠIUS
Prižiūrima teritorija - Radviliškio miestas ir rajonas
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 422) 48 540,
mob. 8 646 87 672, el. p.: aivaras.kardasius@policija.lt

 

 

 

 

 

 

Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė
LINA LAUŽADIENĖ
Prižiūrima teritorija - Radviliškio miestas ir rajonas
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 422) 48 540,
mob. 8 671 73 216, el. p.: lina.lauzadiene@policija.lt

Apklausos

Kokia informacija apie Šiaulių policijos vykdomą veiklą Jus domina labiausiai?:

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372