Radviliškio rajono policijos komisariatas

Apie mus

      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas yra struktūrinis Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinys, įgyvendinantis policijos uždavinius Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.
      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato aptarnaujama teritorija yra centrinės Lietuvos šiaurėje, kurią sudaro Radviliškio, Šeduvos miestai ir 13 seniūnijų (Radviliškio miesto, Radviliškio, Šeduvos miesto, Šeduvos, Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šaukoto, Šiaulėnų, Tyrulių). Teritorijos plotas 163,5 tūkstančiai ha., kuriame gyvena 47 tūkstančiai gyventojų.              
        Komisariato struktūrą sudaro: kriminalinės policijos, viešosios policijos skyriai.
     Kriminalinės policijos padaliniai vykdo nusikalstamų veikų tyrimą, asmenų įtariamų padarius nusikaltimą, taip pat dingusių be žinios asmenų paiešką, ruošia ir įgyvendina įvairius operatyvinius planus bei kitas jiems priskirtas funkcijas. Tuo tarpu viešosios policijos padaliniai užtikrina viešąją tvarką, vykdo specialiąsias operacijas, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, užtikrina eismo saugumą, organizuoja ir vykdo sulaikytų ir suimtų asmenų konvojavimą, vykdo įmonių, įstaigų, organizacijų turto apsaugą, teikia pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų.
     Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnams padeda policijos rėmėjai bei šauliai, kurie talkina policijos komisariato pareigūnams, palaikant viešąją tvarką ir užtikrinant žmonių saugumą. Jie aktyviai dalyvauja viešosios tvarkos palaikyme masinių renginių metu.
      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato misija - užtikrinti saugią aplinką, saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, kartu su kitomis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis įgyvendinti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleisti bei ištirti padarytas nusikalstamas veikas, prižiūrėti saugų eismą bei teikti kitą neatidėliotiną pagalbą asmenims.

Struktūra ir kontaktai

 

Eil. Nr.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kab. Nr.
Telefono nr.
Elektroninio pašto adresas
 RADVILIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS
 1.
L.e. viršininko pareigas
Saulius Malatokas
 205
8 422 48 530
VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS PREVENCIJOS POSKYRIS
 1. Poskyrio viršininkas Gediminas Armonas  304 8 655 28 931
 2. Vyriausiasis tyrėjas Rimantas Nainys   8 655 28 926  rimantas.nainys@policija.lt
 3. Vyresnioji tyrėja Meilutė Kubilienė    8 655 28 930  meilute.kubiliene@policija.lt
 4. Vyresnioji tyrėja Ilona Sernovienė  411 8 655 28 938  ilona.sernoviene@policija.lt
 5. Tyrėjas Darius Zarauskas  407  8 655 28 936  darius.zarauskas@policija.lt
 6. Tyrėjas Marius Alčauskis  410  8 646 85 010  marius.alcauskis@policija.lt
 7. Tyrėja Jolanta Paugaitė  409  8 422 56 102  jolanta.paugaite@policija.lt
 8. Tyrėjas Donatas Stonkus    8 687  710 576  donatas.stonkus@policija.lt
 9. Tyrėjas Justinas Žiaunys  412  8 645 26 297  justinas.ziaunys@policija.lt
10. Tyrėjas Renatas Zdanavičius    8 655 28 927  renatas.zdanavicius@policija.lt
 11. Tyrėjas Marius Kondrotas    8 655 28 933  marius.kondrotas@policija.lt
 12. Tyrėja Ina Žekienė  409 8 422 48 539  inga.zekiene@policija.lt
 13. Tyrėja Jolanta Tenzagolskienė  413 8 655 28 934  jolanta.tenzagolskiene@policija.lt

PATRULIŲ  BŪRYS

1. Vadė Rasa Zviagina 107 8 422 48 513 rasa.zviagina@policija.lt
2. Vyriausias patrulis Žydrūnas Stirbys 106 8 422 48 513 zydrunas.stirbys@policija.lt
KELIŲ POLICIJOS GRUPĖ
1. Specialistė Eglė Rastenytė 202 8 422 48 582 egle.rastenyte@policija.lt
2. Vyriausioji patrulė Judita Lukošiūtė 202 8 422 48 525 judita.lukosiute@policija.lt
3. Specialistė Renata Keciorytė 201 8 422 48 518 renata.kecioryte@policija
KRIMINALINĖS POLICIJOS SKYRIUS
1. Viršininkas  Saulius Malatokas  205 8  422 48 530  saulius.malatokas@policija.lt
2. Vyriausiasis tyrėjas Eugenijus Janušauskas  306  8 422 48 521  eugenijus.janusauskas@policija.lt
3. Vyresnioji tyrėja Irma Luščikienė  315  8 422 48 549  irma.luscikiene@policija.lt
4. Vyresnysis tyrėjas Jonas Musneckis  312  8 422 48
8546
 jonas.musneckis@policija.lt
5. Vyresnysis tyrėjas Eugenijus Bloškis  312  8 422 48
8546
 eugenijus.bloskis@policija.lt
6. Vyresnysis tyrėjas Vaidotas Banevičius  310 8 422 48 523  vaidotas.banevicius@policija.lt
7. Vyresnysis tyrėjas Žydrūnas Giedraitis  311  8 422 48 522  zydrunas.giedraitis1@policija.lt
8. Vyresnioji tyrėja Milda Litvinaitė  301 8 422 48 536  milda.litvinaite@policija.lt
9. Tyrėja Gintarė Paužienė  303 8 422 48 529  gintare.pauziene@policija.lt
10. Tyrėja Jolanta Andriulienė  318 8 422 48 516  jolanta.andriuliene@policija.lt
11. Tyrėja Aurelija Stankevičiūtė  313 8 422 48 511 aurelija.stankeviciute@policija.lt
12. Tyrėjas Raimondas Senulis 309 8 422 48 542 raimondas.senulis@policija.lt
13. Tyrėja Renata Grigaliūnienė 312 8 422 48 546 renata.grigaliuniene@policija.lt
14. Tyrėja Justina Janelionienė 302 8 422 48 544 justina.janelioniene@policija.lt
15. Tyrėja Jurgita Ruseckienė  316 8 422 4 8538 jurgita.ruseckiene@policija.lt
16. Tyrėjas Egidijus Sidaugas  308 8 422 48 526 egidijus.sidaugas@policija.lt
 17. Tyrėjas Mindaugas Gaižauskas 310 8 422 48 523 mindaugas.gaizauskas@policija.lt
 18. Tyrėjas Rimantas Benaitis  307 8 422 4 8 527 rimantas.benaitis@policija.lt
19. Tyrėjas Svajūnas Kaklauskas  312 8 422 48 546 svajunas.kaklauskas@policija.lt
20. Tyrėjas Nerijus Ščerbauskas  312 8 422 48 546 nerijus.scerbauskas@policija.lt
21. Tyrėja Eglė Danilevičienė  314 8 422 48 543 egle.danileviciene@policija.lt
22. Tyrėja Eligija Ruchtinienė  317 8 422 48 528 eligija.ruchtiniene@policija.lt
ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO 
RADVILIŠKIO MIGRACIJOS GRUPĖ
1.   Vyresnioji specialistė            Natalija Jarušauskienė  102    8 422 48 537 natalija.jarusauskiene@policija.lt
2. Vyresnioji specialistė  Toma Bagušienė 102         8 422 48 537 toma.bagusiene@policija.lt
3. Specialistė Toma Ščeponavičiūtė 101  8 422 48 537    toma.sceponaviciute@policija.lt
4. Specialistė Dalia Beresnevičienė 102 8 422 48  537

dalia.beresneviciene@policija.lt

DOKUMENTŲ VALDYMO POSKYRIS

 1. Specialistė Aleksandra Jagorova   103 8 422 48 512 aleksandra.jegorova@policija.lt 
 2. Vyresnioji rašvedė Simona Sabaliausiakaitė 103 8 422 48 512 simona.sabaliauskaite@policija.lt 
APTARNAVIMO SKYRIUS
 1. Specialistė Ieva Vaškevičienė  211 8 422 48 534 ieva.vaskevieciene@policija.lt
 2. Vyriausioji specialistė Valerija Bosienė 212 8 422 48 515 valerija.bosiene@policija.lt
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ SKYRIUS
 1. Vyresnysis specialistas  Valdas Slansktis  209 8 422 48 541 valdas.slankstis@policija.lt
VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 1. Vyresnioji specialistė  Erika Valienė 206 8 422 48 514   erika.valiene@policija.lt

 

 

 

 

 

 

Pirma teritorija: Radviliškio miestas ir Radviliškio seniūnija. 

Vardas, pavardė: Gediminas Armonas
Pareigos: pirmosios teritorijos vyresnysis
Tel.: (8 422) 48 531
Mob. tel.: 8 645 28 931
El. paštas: gediminas.armonas@policija.lt
Kabineto Nr.: 408

 

 

 

 


Teritoriją prižiūri:


Vardas, pavardė: Justinas Žiaunys
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 533
Mob. tel.: 8 645 26 297
El. paštas: justinas.ziaunys@policija.lt
Kabineto Nr.: 412


Vardas, pavardė: Marius Alčauskis
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 545
Mob. tel.: 8 646 85 010
El. paštas: marius.alcauskis@policija.lt
Kabineto Nr.: 410


Vardas, pavardė: Jolanta Tenzagolskienė
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 519
Mob. tel.: 8 655 28 934
El. paštas: jolanta.tenzagolskiene@policija.lt
Kabineto Nr.: 413


Vardas, pavardė: Vaidotas Banevičius
Pareigos: vyresnysis tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.:
El. paštas: vaidotas.banevicius@policija.lt
Kabineto Nr.: 310


Vardas, pavardė: Mindaugas Gaižauskas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.:
El. paštas: mindaugas.gaizauskas@policija.lt
Kabineto Nr.: 310


Vardas, pavardė: Rimantas Benaitis
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.:
El. paštas: rimantas.benaitis@policija.lt
Kabineto Nr.: 307


Vardas, pavardė: Ilona Sernovienė 
Pareigos: vyresnioji tyrėja
Tel.: (8 422) 48 532
Mob. tel.: 8 655 28 938
El. paštas: ilona.sernoviene@policija.lt
Kabineto Nr.: 411
Antra teritorija: Šeduvos, Aukštelkų, Pakalniškių, Sidabravo ir Tyrulių seniūnijos.

 
Vardas, pavardė: Eugenijus Janušauskas
Pareigos: antrosios teritorijos vyresnysis
Tel.: (8 422) 48 521
Mob. tel.:
El. paštas: eugenijus.janusauskas@policija.lt
Kabineto Nr.: 306

 

Teritoriją prižiūri:

Vardas, pavardė: Darius Zarauskas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 517
Mob. tel.: 8 655 28 936
El. paštas: darius.zarauskas@policija.lt
Kabineto Nr.: 407 

 

Vardas, pavardė: Marius Kondrotas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 56 102
Mob. tel.: 8 655 28 933
El. paštas: marius.kondrotas@policija.lt
Šeduva, Kėdainių g. 6
 
 
Vardas, pavardė: Inga Žekienė
Pareigos: tyrėja
Tel.: (8 422) 48 539
Mob. tel.:
El. paštas: inga.zekiene@policija.lt
Kabineto Nr.: 409
 

Vardas, pavardė: Egidijus Sidaugas
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 526
Mob. tel.:
El. paštas: egidijus.sidaugas@policija.lt
Kabineto Nr.: 308

 

Vardas, pavardė: Jolanta Paugaitė 
Pareigos: tyrėja
Tel.: (8 422) 56 102
Mob. tel.:
El. paštas: jolanta.paugaite@policija.lt
Kabineto Nr.: 409


 

Trečia teritorija: Baisogalos, Grinkiškio, Skėmių, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos.

 

Vardas, pavardė: Žydrūnas Giedraitis
Pareigos: trečiosios teritorijos vyresnysis
Tel.: (8 422) 48522
 


Teritoriją prižiūri:


Vardas, pavardė: Renatas Zdanavičius
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 65 492
Mob. tel.: 8 655 28 927
El. paštas: renatas.zdanavicius@policija.lt
Baisogala, Grinkiškio g. 9.
 
Vardas, pavardė: Rimantas Nainys
Pareigos: vyriausiasis tyrėjas
Tel.:  (8 422) 65 492
Mob. tel.: 8 655 28 926
El. paštas: rimantas.nainys@policija.lt
Baisogala, Grinkiškio g. 9.
 
 
Vardas, pavardė: Raimondas Senulis
Pareigos: tyrėjas
Tel.: (8 422) 48 523
Mob. tel.: 8 655 28 923
El. paštas: raimondas.senulis@policija.lt
Kabineto Nr.: 309
 

Vardas, pavardė: Meilutė Kubilienė
Pareigos: vyresnioji tyrėja
Tel.: (8 422) 49 686
Mob. tel.: 8 655 28 930
El. paštas: meilute.kubiliene@policija.lt
Šiaulėnai, Buračo g. 1


Bendruomenės pareigūnas

        
          Bendruomenės pareigūnas – policijos komisariato prevencijos padalinio pareigūnas, kuris savo veikla (susitikimuose su prižiūrimos teritorijos gyventojais, nevyriausybinių ir privačių organizacijų atstovais) siekia įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į viešosios tvarkos saugojimo ir savo gyvenamosios, darbo ar kitokios buvimo aplinkos saugumo stiprinimo veiklą ir atlieka kitus nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrajai, individualiajai ir situacijų prevencijai priskiriamus aktyvius veiksmus.
         Bendruomenės pareigūnai prižiūrimoje teritorijoje formuoja saugią aplinką, populiarina policijos pareigūno profesiją ir siekia didinti jos prestižą, skatina gyventojus tapti policijos rėmėjais, burtis į saugios kaimynystės grupes, vykdo kitas, su baudimu ar sankcijų taikymu, nesusijusias funkcijas.

 

Radviliškio r. PK bendruomenės pareigūnai

 

 

Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
AIVARAS KARDAŠIUS
Prižiūrima teritorija - Radviliškio miestas ir rajonas
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 422) 48 540,
mob. 8 646 87 672, el. p.: aivaras.kardasius@policija.lt

 

 

 

 

 

 

Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė
LINA LAUŽADIENĖ
Prižiūrima teritorija - Radviliškio miestas ir rajonas
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 422) 48 540,
mob. 8 671 73 216, el. p.: lina.lauzadiene@policija.lt

Apklausos

Kokia informacija apie Šiaulių policijos vykdomą veiklą Jus domina labiausiai?:

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372