PREKYBA ŽMONĖMIS

       PREKYBA ŽMONĖMIS – tai neteisėta veika, šiurkščiai pažeidžianti prigimtines žmogaus teises. Ji pasireiškia asmens pardavimu, nupirkimu, įgijimu, verbavimu, gabenimu ar laikymu nelaisvėje, naudojant fizinį smurtą ar grasinimus, apgaulę bei siekiant jį išnaudoti pačiais įvairiausiais tikslais.

 

PREKYBA ŽMONĖMIS DAŽNIAUSIAI VYKDOMA SIEKIANT:

 • seksualiai išnaudoti pornografijai, įtraukti į prostituciją;
 • parduoti juos nusikalstamų veikų vykdymui – vagystėms iš parduotuvių, elgetavimui;
 • parduoti priverstiniam darbui;
 • neteisėtai transplantuoti organus;
 • parduoti vaikus bevaikėms šeimoms.

 

     Prekybos žmonėmis aukomis dažniausiai tampa asmenys, patikėję nerealiais pažadais, daug ir greitai užsidirbti užsienio valstybėje. Nuo prekeivių žmonėmis daugiausiai nukenčia moterys ir vaikai!

     Prieš priimdami tokį viliojantį pasiūlymą būtinai pasidomėkite jį pateikusiu asmeniu. Jeigu tai įmonė (įdarbinimo, modelių agentūra), pasidomėkite ar jos veikla legali, informacijos apie ją paieškokite internete, prašykite sutarties ir įdėmiai su ja susipažinkite. Jeigu darbas siūlomas užsienio valstybėje realiai įvertinkite, ar siūlomas atlygis atitinka Jūsų išsilavinimą bei profesinius gebėjimus, užsienio kalbos žinias.

    Jeigu nusprendėte pasinaudoti pasiūlymu, vykdami į užsienio valstybę neatiduokite savo dokumentų, artimiesiems palikite visą informaciją apie asmenis, su kuriais vykstate ar pas kuriuos vykstate!

 

PATARIMAI, PADĖSIANTYS RASTI IŠEITĮ, PATEKUS Į PRKEYBOS ŽMONĖMIS PINKLES:

 • Jeigu yra apribota Jūsų laisvė, negalite paskambinti – kelkite triukšmą, kad atkreiptumėte aplinkinių dėmesį ir galėtumėte paprašyti pagalbos.
 • Jeigu galite judėti, bėkite ir kreipkitės pagalbos į bet kokį Jums padėti galintį asmenį – praeivį gatvėje, vietos policiją, Lietuvos Respublikos atstovybę ar Tarptautinės migracijos organizacijos biurą toje valstybėje.
 • Jeigu esate Lietuvos valstybėje – nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.

 

Prekybos žmonėmis klausimais galite kreiptis tel. 8 618 31105, 8 698 04903 (visą parą), el. paštas: prekybazmonemis@policija.lt

Daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis galima rasti interneto svetainėse: prekybazmonemis.ltanti-trafficking.lt, missing.lt.

 

REKOMENDACIJOS DĖL NUKENTĖJUSIŲJŲ NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS IDENTIFIKAVIMO

          A)   LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

 

         □   147 straipsnis. Prekyba žmonėmis

         1. Tas, kas pardavė, pirko ar kitaip perleido arba įgijo asmenį, arba verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų panaudodamas fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimdamas galimybę priešintis, arba pasinaudodamas nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudodamas apgaulę, arba sumokėdamas pinigus ar suteikdamas kitokią turtinę naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš šio asmens prostitucijos arba jis būtų išnaudojamas pornografijai ar priverstiniam darbui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

       2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė dviem ar daugiau nukentėjusiems asmenims, arba dalyvaudamas organizuotoje grupėje, arba siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvylikos metų.

         3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

          Trys prekybos žmonėmis sąvokos sudedamosios dalys:

-      nusikalstami veiksmai (pardavė ar kitaip perleido asmenį/ pirko ar kitaip įgijo asmenį/ asmenį verbavo/ asmenį gabeno/ asmenį laikė nelaisvėje)

-   poveikio priemonės (fizinis smurtas/ grasinimai / kitaip atimta galimybė priešintis/ pasinaudojimas nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu/ panaudojant apgaulę/ sumokant pinigus ar suteikiant kitokią turtinę naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį)

-        išnaudotojiškas tikslas (kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš šio asmens prostitucijos/ jis būtų išnaudojamas pornografijai ar priverstiniam darbui/ įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių)

                     

        Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 straipsnis. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos

        1. Tas, kas turėjo pajamų iš kito asmens prostitucijos arba sąvadavo prostitucijai, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

    2. Tas, kas organizavo ar vadovavo prostitucijai arba gabeno asmenį šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos, baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

     3. Tas, kas pelnėsi iš nepilnamečio asmens prostitucijos arba organizavo ar vadovavo nepilnamečio asmens prostitucijai, arba gabeno nepilnametį asmenį jo sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

         Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją

      1. Tas, kas įtraukė asmenį į prostituciją, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

       2. Tas, kas įtraukė į prostituciją materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomą asmenį arba įtraukė į prostituciją asmenį panaudodamas fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę, arba bet kokiu būdu įtraukė į prostituciją nepilnametį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.

 

       1. Nusikalstami veiksmai

      Bent vienas iš žemiau nurodytų punktų:

□   pardavė arba kitaip perleido asmenį

□   pirko arba kitaip įgijo asmenį

□   verbavo žmogų

□   gabeno žmogų

□   laikė nelaisvėje žmogų

     2. Poveikio priemonės

Bent vienas iš žemiau nurodytų punktų:

□   fizinis smurtas

□   grasinimai (psichologinis smurtas)

□   kitaip atimta galimybė priešintis (jei netinka pirmas ir antras šio punkto papunktis arba juos papildo)

□   pasinaudojimas nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu

□   panaudojant apgaulę

□   sumokant pinigus ar suteikiant kitokią turtinę naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį

      3. Išnaudotojiškas tikslas

Kaltininkas žinojo arba siekė (bent vienas iš žemiau nurodytų punktų):

□   nukentėjęs asmuo būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš šio asmens prostitucijos

□   nukentėjęs asmuo būtų išnaudojamas pornografijai

□   nukentėjęs asmuo būtų išnaudojamas priverstiniam darbui

□   įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių

 

□   157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas

      1. Tas, kas siūlė pirkti ar kitaip įgyti vaiką arba pardavė, pirko ar kitaip perleido arba įgijo vaiką, arba verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje vaiką žinodamas arba siekdamas, kad jis būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš jo prostitucijos arba jis būtų išnaudojamas pornografijai ar priverstiniam darbui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

   2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė dviem ar daugiau vaikų arba mažamečiui, arba dalyvaudamas organizuotoje grupėje, arba siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

      3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

                     

    Dvi vaiko (asmens iki 18 m.) pirkimo arba pardavimo sąvokos sudedamosios dalys:

-   nusikalstami veiksmai (siūlė pirkti ar kitaip įgyti vaiką/ pardavė ar kitaip perleido vaiką/ pirko arba kitaip įgijo vaiką/ vaiką verbavo/ vaiką gabeno/ vaiką laikė nelaisvėje)

-    išnaudotojiškas tikslas (kaltininkas žinojo arba siekė, kad vaikas būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš jo prostitucijos/ jis būtų išnaudojamas pornografijai ar priverstiniam darbui/ kaltininkas siekė įgyti vaiko organą, audinį arba ląstelių).

 

      1. Nusikalstami veiksmai

      Bent vienas iš žemiau nurodytų punktų:

□   siūlė pirkti ar kitaip įgyti vaiką

□   pardavė arba kitaip perleido vaiką

□   pirko arba kitaip įgijo vaiką

□   verbavo vaiką

□   gabeno vaiką

□   laikė nelaisvėje vaiką

 

      2. Išnaudotojiškas tikslas

Kaltininkas žinojo arba siekė (bent vienas iš žemiau nurodytų punktų):

□   vaikas būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš jo prostitucijos

□   vaikas būtų išnaudojamas pornografijai

□   vaikas būtų išnaudojamas priverstiniam darbui

□   įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių

B)    RIZIKOS FAKTORIAI (dauguma atitinka nukentėjusiojo situaciją):

 

A)   situacija prieš nusikalstamą veiką:

□      suaugusio

□   nebaigtas vidurinis išsilavinimas/ be profesijos/ be darbo arba darbas su mažu užmokesčiu, t.y. neturi jokių pajamų arba turi labai mažas pajamas

□   turi vaikų ar kitų nuo jo/s priklausančių asmenų

□   skurdi gyvenamoji aplinka, nesutarimai su artimaisiais

□   turi psichikos problemų (psichinio vystymosi sutrikimų)

□   turi skolų, ypač jai jos susijusios su verbuotoju

□   nemoka užsienio kalbų arba kalbos šalies, į kurią kviečia vykti

□   rizika dėl lyties

 • moterys - ypač seksualiniam išnaudojimui, lengviems darbams, fiktyviai santuokai
 • vyrai - ypač sunkiems fiziniams darbams
 • neįgalūs asmenys - išmaldos prašymui
 • visi išvardyti – nusikaltimams (smulkioms vagystėms), organams

 

□      vaiko:

□   nelankymas mokyklos/ blogi mokymosi rezultatai/jokios profesijos

□   neturi jokių pajamų arba turi labai mažas pajamas

□   turi vaikų ar kitų nuo jo/jos priklausančių žmonių

□   skurdi gyvenamoji aplinka arba iš vaikų namų

□   turi psichikos problemų (psichinio vystymosi sutrikimų)

□   turi skolų, ypač verbuotojui

□   nemoka užsienio kalbos arba kalbos šalies, į kurią kviečia vykti

□   amžius

 • mažametis (ypač pornografijai, nelegaliam įvaikinimui (seksualiniam išnaudojimui arba smulkiems darbams), išmaldos prašymui, smulkioms vagystėms, organams)
 • nepilnametis (ypač seksualiniam išnaudojimui, smulkioms vagystėms)

            B) verbavimas, pervežimas, perdavimas:

□   tikslas – darbas, studijos, meilė (partneris, gyventi kartu)

□   siūlymas/įtikinėjimas vykti dirbti/vykti kartu gyventi praėjus trumpam laikui (laikotarpis gali būti įvairus) po pažinties ar susitikimo (pažįstamas asmuo)

□   pasitikėjimas tuo asmeniu, emocinė priklausomybė

□   pinigų davimas smulkioms išlaidoms/ nauji rūbai/ išvaizdos keitimas

□   nesutikus grasinimai susidoroti su tuo asmeniu ir/ar jo/s artimaisiais, šantažas, bendravimo/laisvės apribojimas, fizinis smurtas

□   kelionės organizavimas ar/ir išlaidų padengimas

□   asmens dokumento parūpinimas

□   asmens dokumento paėmimas

□   reikiamų kelionės dokumentų parūpinimas

□   nepasirašytas joks dokumentas dėl įdarbinimo arba toks dokumentas suklastotas

□   su kelione susijusių dokumentų paėmimas

□   kelionės bilietų paėmimas

□   patarimai, ką sakyti teisėsaugos pareigūnams (pasienyje ar vietos policijai)

□   perdavimas kitiems asmenims pervežti/pasitikti

□   perdavimas kitiems asmenims už pinigus ar daiktus, paslaugas

      C) ypatumai išnaudojimo metu:

□   asmens dokumento paėmimas, jei nebuvo paimtas anksčiau; naudojimasis suklastotais dokumentais

□   kitas darbo pobūdis arba prastesnės darbo sąlygos negu buvo žadėtos

□   prastesnės darbo sąlygos negu vietos gyventojams už analogišką darbą

□   vertimas dirbti prieš valią kitomis sąlygomis/be atlyginimo (pvz., liepia sumokėti esamą ar tariamą skolą)/vykdyti nusikalstamą veiką ar atlikti kitus veiksmus prieš savo valią

□   verčiama dirbti netrukus po atvykimo

□   bendravimo apribojimas (telefono atėmimas, pokalbių ribojimas, izoliavimas nuo kitų asmenų)

□   judėjimo laisvės apribojimas (turi ribotą pasirinkimą vietos ir laiko atžvilgiu arba visai jo neturi)

□   nepaklusus psichinis ar fizinis smurtas, šantažas, seksualinė prievarta, grasinimai susidoroti su artimaisiais

□   kiti dirbantieji patyrė psichinę ir/ar fizinę prievartą

□   baudų skyrimas už „nustatytos“ tvarkos nesilaikymą

□   skolos didėjimas nurodant išgalvotas priežastis

□   klaidingos informacijos apie įstatymais reglamentuotas darbuotojų teises ir darbdavių pareigas, policiją, migracijos tarnybas suteikimas

□   gąsdinimas pažintimis teisėsaugoje bei pranešimu pareigūnams apie nelegalų buvimą/darbą

□   pastovus stebėjimas, leidimas išeiti tik su lydinčiu asmeniu

□   viso ar didžiosios uždarbio dalies paėmimas ar didžiosios jo dalies atidavimas už gyvenamąjį plotą, maistą, rūbus ir pan.

□   apgyvendinimas su kitais kartu dirbančiais asmenimis skurdžiomis sąlygomis/vežami kartu dirbti arba gyvena ir dirba tose pačiose patalpose   

□   gyvena ir/ar dirba nelegaliai

□   dažnai keičiama gyvenama/darbo vieta arba perduodami kitiems asmenims

□   nežino adreso, kur gyveno ir/ar dirbo

□   izoliavimas nuo vietos kalbą mokančių asmenų, ypač nemokant reikiamos užsienio kalbos,

□   pristatomas tas pats vertėjas/teisininkas/globėjas visiems kartu dirbantiems asmenims

            D) ypatumai nustačius nukentėjusį asmenį nuo prekybos žmonėmis:

□   fizinio smurto žymės

□   sveikatos sutrikimai, somatinės ir lytiškai plintančios ligos, priklausomybė nuo žalingų įpročių

□   psichologinio - emocinio smurto požymiai: psichinis nestabilumas, nervingumas, padidėjęs baimės jausmas, saugumo jausmo praradimas, visko neigimas, jautrumas, atsiribojimas, gėdos jausmas, savęs ir aplinkybių kaltinimas, nepasitikėjimas savimi ir kitais ir kiti

□   psichikos ir legesio sutrikimai: potrauminis sindromas, depresija, nerimas, depersonalizavimas, amnezija ir kiti

□   Stokholmo sindromas (susitapatinimas su prekeiviu/išnaudotoju, psichologinė/emocinė priklausomybė, nelaiko savęs nukentėjusiu asmeniu)

□   dažnai reikalingas laikas ir pastangos įgyti nukentėjusiojo pasitikėjimą

□   vengia bendravimo su viešomis organizacijomis (policija, pagalbą tokiems nukentėjusiesiems teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais)

□   atsisako pagalbos, vengia kalbėti apie savo būseną

□   pasakoja skirtingas arba pačios išgalvotas istorijas apie išgyventą situaciją ir išnaudojimą

 

      Lietuvos Caritas teikia pagalbą asmenims, apgaule išvežtiems į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius, moterims, merginoms, kurios sutiko užsiimti prostituciją, bet jaučiasi paniekintos, apgautos, žeminamos. Pagalba taip pat teikiama asmenims, kurie buvo parduoti išnaudojimui, fiktyvioms vedyboms, nusikalstamai veiklai, elgetavimui.

     Organizacijos kontaktai Šiauliuose: Kražių g. 15, Šiauliai. Tel. 8 653 74459, el. paštas: siauliai@anti-trafficking.lt     

 

Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti!

(Bendžaminas Franklinas)

Apklausos

Iš kur sužinote apie policijos veiklą? :

Šiaulių apskrities VPK budėtojų telefonas (8 41) 397 802

Šiaulių apskrities VPK anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 41) 397 397

Policijos departamento prie VRM anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 5) 272 5372